AÇILIŞ VE BASIN KONFERANSI
27 Nisan'da AB tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı 2. Dönem Hibe Projesi olan "Antakya Medeniyetler Korosu Kapasite Gelişimi" projesinin "Açılış ve Basın Toplantısı"Hatay İl Kültür Merkezinde; Kamu Kurum yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve basın mensuplarından yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
Bu toplantıda derneğimizin vizyon ve misyonunu, proje amaç ,faaliyetleri, hedeflenen ağ kapasitesi ile birlikte atılacak adımlar paydaşlara ve kamuoyuna tanıtılmıştır. Proje ile, Kamu- STK Diyalogu oluşturma, STK'lar arası diyalog oluşturma ve Medeniyetler
 Korosu'nın ulusal ve uludlararası tanınırlığını arttırmak amaçlanmaktadır.
Faaliyetimiz gerek yerel basın gerek ulusal basında adını duyurmuştur.
Ayrıca katılım gösteren yerel STK'lar için fon bulma ve finansal sürdürülebilirlik anlamında yeni fırsatların farkındalığı sağlanmıştır.
platformda

 

KURUMSAL KAPASİTE GELİŞİMİ
3 ay sonra, 2 gün boyunca bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir.
1 gün “bulgular ve tavsiyeler toplantısı” yapılacak. Bulguların ve tavsiyelerin toplanmasından sonra, gönüllü çalışma ekibinin katkılarıyla Derneğin politikaları hazırlanmıştır.Ek olarak, vizyon ve misyon tanımları, hedeflenen teknik,kurumsal ve yapısal inovasyona paralel olarak güncellenmiştir. Son olarak, üçüncü toplantı 1 gün boyunca bir atölye olarak düzenlenmiş ve tüm dernek üyelerinin katılımıyla belge sonuçlandırılmıştır.
Derneğimizin kurumsal gelişimi için, insanlara bağlı kalmak yerine sürdürülebilirlik için kurumsal
bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden "Kurumsal Kapasite Gelişimi Danışmanlık Hizmeti" ile 3 ay bir takım çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışma kapsamında Hatay'da ihtiyaçlar ve analiz toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda, derneğimizin 8 gönüllü üyesi ve Hatay Belediyesi ve 1 akademisyenden 1 gönüllü üyeden 10'undan oluşan gönüllü bir aktif çalışma ekibi seçilerek SWOT analizi yapmıştır.

        

İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ
Antakya Medeniyetler Korosu Derneği’nin Kapasite Gelişimi Projesi kapsamında 18-25 Ocak tarihinde hedef kitle olan dernek üyelerinden 30 temsilcinin katılımıyla Eğitmen Prof. Dr. Sedat Cereci tarafından “Teorik ve Pratikte İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi” gerçekleşmiştir.
Etkinlikte 30 katılımcı yer almış ve interaktif biçimde 8 günlük program tamamlanmıştır. Eğitim Programında, iletişimin tanımından iletişim sürecindeki unsurlara, iletişim araçlarından sıkça yaşanan iletişim sorunlarına kadar değişik konular ele alınmış, katılımcıların soru ve yorumlarıyla iletişimle ilgili başlıklar irdelenmiştir.Eğitim düzeyleri yüksek olan katılımcıların ilgiyle dinledikleri ve sık sık canlı örneklerle konulara dahil oldukları eğitim etkinliğinde, doğru iletişim kurma bağlamında yapıcı ve yönlendirici sonuçlara ulaşılmış, kuramsal bilgiler ve pratikler pekiştirilmiştir. iletişimin teorisini ve pratiğini belleme ve bilgileri pekiştirme amacına ulaşmış, katılımcıların memnuniyetiyle tamamlanmıştır.
Sivil toplum kuruluşu olarak, Antakya Medeniyetler Korosunun güçlü yanlarından biri, çok gelişmiş ve geniş bir gönüllü grubuna sahip olmasıdır. Tamamen gönüllü olan bu insanlar, derneğin hedeflerine ulaşmak için en yüksek çabayı göstermekte ve bu çaba ile dernek, birçok sivil toplum kuruluşundan daha güçlü bir kurumsal altyapıya sahip olmaktadır.Dernek üyelerinin bölgedeki ve gönüllü olma ve gönüllü faaliyetlerde yer almak için bilgi ve deneyimlerini aktarmak suretiyle kültürel konulara odaklanan STK'larda gönüllü olmalarını arttırma çalışmaları, hem projenin sürdürülebilirliği hem de STK’ların gönüllüsünün genişletilmesi açısından fayda sağlamıştır. Ayrıca, gönüllülerin verimlilik ve çalışma kalitesindeki artış desteklenmiştir.
     

GÖNÜLLÜLÜK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ
Antakya Medeniyetler Korosu Derneği’nin Kapasite Gelişimi Projesi kapsamında 24-25-26 Mayıs tarihinde hedef kitle olan Hatay’daki STK lardan 25 temsilcinin katılımıyla Directiva Danışmanlık Şirketi, Eğitmen Av. Ümit Seyfettinoğlu tarafından “Gönüllülük Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi” ve “Gönüllülük Becerilerinin Gelişimi Atölye Çalışması” gerçekleşmiştir.
Sivil toplum kuruluşu olarak, Antakya Medeniyetler Korosunun güçlü yanlarından biri, çok gelişmiş ve geniş bir gönüllü grubuna sahip olmasıdır. Tamamen gönüllü olan bu insanlar, derneğin hedeflerine ulaşmak için en yüksek çabayı göstermekte ve bu çaba ile dernek, birçok sivil toplum kuruluşundan daha güçlü bir kurumsal altyapıya sahip olmaktadır.
Dernek üyelerinin bölgedeki ve gönüllü olma ve gönüllü faaliyetlerde yer almak için bilgi ve deneyimlerini aktarmak suretiyle kültürel konulara odaklanan STK'larda gönüllü olmalarını arttırma çalışmaları, hem projenin sürdürülebilirliği hem de STK’ların gönüllüsünün genişletilmesi açısından fayda sağlamıştır. Ayrıca, gönüllülerin verimlilik ve çalışma kalitesindeki artış desteklenmiştir.
Gönüllülük Becerilerinin yanısıra, katılımcılara IPA kapsamındaki sivil toplum fonlarından yararlanmak için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda da bilgilendirme yapılmıştır.

        

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU ORTAK AKIL ETKİNLİĞİ
Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında uzun vadeli stratejik planın hazırlanması kapsamında 27-28 Haziran tarihlerinde Hatay'da “Antakya Medeniyetleri Korosu Ortak Akıl Etkinliği” gerçekleştirildi. Bu etkinlik kültür, sanat ve turizm alanında 65 STK temsilcinin katılımıyla gerçekleşti.
1. gün dernek başkanı ve proje koordinatörü proje ve hedeflerin sunumunu yaptı, proje kapsamında hazırlanan politika dokümanının sunumu ve organizasyonel gelişim çalışmaları katılımcılara tanıtıldı. Bu bağlamda derneğin, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sırasında tüm toplantı katılımcılarından anket uygulaması ile görüş ve öneriler toplanmış ve toplantının ikinci oturumunda ortak değerlendirme, fırsatlar, tehditler, avantajlar ve dezavantajlar belirlenmiştir.
Bu etkinlik, toplantıya katılan diğer STK'ların kendilerini değerlendirmelerine ve farkındalıklarını artırmalarına yardımcı oldu.
Etkinliğin ikinci gününde SWOT analizi ve anket uygulamasının sonuçları katılımcılarla paylaşılmış ve aynı katılımcılar ilk uzun vadeli stratejik planı oluşturarak iki günlük veriler ve çıktılar ışığındaönümüzdeki 10 yıl içinde dernek tarafından yapılacak çalışmaları belirlemiştir.

 

STK-STK DİYALOĞU ETKİNLİKLERİ
Projemizin hedeflerinden biri olan Sürdürülebilir STK-STK Diyalogu ve Sivil Toplum Ağının kurulması kapsamında 04 Mayıs 2019 tarihinde Hatay'da İl Kültür Merkezi'nde konser verilmiştir. Bu konsere yereldeki tüm STK'lar davet edilmiştir. Ayrıca Kamu Kurumlarından ve halktan yaklaşık 450 davetli katılmıştır.
Konser öncesinde verilen kokteylde katılımcılar birbirleriyle tanışma fırsatı yakalamış, sürdürülebilir diyaloglar kurulmuştur.
Projemizin hedeflerinden biri olan Sürdürülebilir STK-STK Diyalogu ve Sivil Toplum Ağının kurulması kapsamında 27 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonunda konser verilmiştir. Bu konsere yereldeki tüm STK'lar davet edilmiştir. Ayrıca Kamu Kurumlarından ve halktan yaklaşık 550 davetli katılmıştır.
Konser öncesinde verilen kokteylde katılımcılar birbirleriyle tanışma fırsatı yakalamış, sürdürülebilir diyaloglar kurulmuştur.   
    

KAMU-STK DİYALOĞU ETKİNLİKLERİ
Kamu-STK Diyalogu kapsamında, 9 Mayıs 2020 tarihinde T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'nın işbirliği ile Avrupa Günü münasebetiyle Youtube üzerinden canlı konser düzenlenmiştir.
Konseri izleyenler arasında birçok kamu kurumu ve STK'nın yanısıra ülkemizdeki büyükelçiler de bulunmaktadır. Aynı zamanda canlı konserimiz yurtdışındaki büyükelçiliklerimizin sosyal medya hesaplarından da yayınlanmıştır.
  Açılış konuşması T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Faruk KAYMAKÇI tarafından yapılmıştır. Ardından koromuz muhteşem bir görsel performansla izleyicilere unutulmaz bir an yaşatmıştır.
Bu konser ile hem ülkemiz adına Avrupa Günü'nü kutlanmış oldu hem de ulusal ve uluslararası platformda derneğimizin tanınırlığı artmıştır.
        
LOBİCİLİK KAPASITESİNİN GELİŞTİRİLMESİ ONLİNE ÇALIŞTAYI
Antakya Medeniyetler Korosu'nun Kapasite Gelişimi Projesi kapsamında gerçekleştirilen Çalıştay'da şu ana kadar proje kapsamında yapılan Kapasite Geliştirme Faaliyetlerinden sonra STK-Kamu Diyalogu kapsamında "Lobicilik Kapasitesinin Geliştirilmesi" ne odaklanılmıştır.
Çalıştayda;
Savunuculuk ve Lobicilik
Kamu-STK İş Birliğinde Lobiciliğin Rolü
AB'nin Sivil Topluma Yönelik Kapasite Geliştirme Destekleri
STK'lar için Lobicilik Önündeki Engeller Dijitalleşen Dünyada STK'lar için Yeni Lobicilik Yolları
konu başlıkları ele alınmıştır.
Daha önce Ankara’da Kamu Kurumları ile yapılması planlanan “Lobicilik Kapasitesinin Gelişimi” Çalıştayı COVID-19 önlemleri kapsamında online olarak Zoom üzerinden yine aynı davetliler ile birlikte 28.08.2020 saat 15.00 da yapılmıştır.
Çalıştaya başta T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı A. Hakan ATİK olmak üzere, kamu kurumlarından ve akademik çevreden birçok konuşmacı katılmıştır. Dinleyici olarak da yaklaşık 60 kişi katılmıştır.
Kamu makamları ve sivil toplum gibi lobi paydaşlarıyla yapılan bu ortak faaliyetle dernekler için lobi kapasitesine yönelik bir yol haritası hazırlanmıştır.
Yaklaşık bir buçuk saat süren çalıştay sonunda katılımcılara bir anket yapılmıştır.
Çalıştayımız basında da yer almıştır.

 

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU SANATSAL ÜRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI
Antakya Medeniyetler Korosu Derneği’nin Kapasite Gelişimi Projesi kapsamında 25 Eylül 2019 tarihinde davetli STK’lar ile birlikte Hilton Otel’de “Derneğin Sanatsal Üretim Kapasitesi’nin Geliştirilmesi” Atölye Çalışması yapılmıştır. Bu çalışma dernek yönetimi ve dernek çalışma ekibinin yanısıra farklı STK lardan toplam 40 katılımcı ile gerçekleşmiştir.
Bu atölye çalışmasında derneğin tarihçesi ve geçmişten günümüze derneğimizin gelişimi katılımcılarla paylaşılmıştır.
Derneğimizin faaliyetleri katılımcılara anlatılmış böylece katılımcıların koromuzun STK olarak toplumdaki yeri hakkında farkındalığı sağlanmıştır.
Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile ‘Sivil Toplum Destek II’ programından hak kazandığımız “ Antakya Medeniyetler Korosu Kapasite Gelişimi “ projesi ve faaliyetleri, amacı ve hedefleri ile ilgili bilgiler katılımcılar ile paylaşılmıştır.
Bu atölye çalışması sonucunda, derneğimizin şov dünyasında ve farklı platformlarda itibarını ve tanıtımını arttırmak, bilinen bir STK haline gelmesi ve daha popüler hale gelmesini sağlamak amacıyla katılan derneklerin önerileri değerlendirilerek raporlanmıştır.

 

TECRÜBE PAYLAŞIM KONFERANSI

Projemizin Kapanış Faaliyeti olarak 2020 Eylül’de yerelde 90 STK yetkilisinin katıldığı Medeniyetler Evinde "Tecrübe Paylaşım Konferansı" gerçekleşmiştir. Bu konferansta projemizin çıktılarından ve derneğimize katkılarından bahsedilmiştir.

 

İletişim

Adres: Ulucami Mh. Bekir Sıtkı Kunt Cd. Dolaşık Sk. No:17 Medeniyetler Evi Antakya / Hatay

Telefon: 532 123 45 67

E-posta: bilgi@medeniyetlerkorosu.com

Sorumluluk Reddi

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca WEglobal liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

Sosyal Medya